TEOLOGI

Tystnadens Gud
Som doktorand vid Åbo Akademi och ingående i Stockholms stift forskarskola har jag förmånen att få arbeta med en akademisk avhandling i teologi som skall bli klar under vintern 2018-2019. Jag skriver om några kvinnogestalter i Gamla testamentet och undersöker frågor om makt, förtvivlan, tystnad och tal. Hur är det möjligt att tänka om Guds närvaro i texter där inget hopp kan skönjas. Vad finns i texten och vad kan skapas i läsaren? Jag skriver bland annat om Hagar i 1 Mos 16 och 21, om en kvinna som heter Rispa som skymtar fram i några rader i Andra Samuelsboken och om den våldtagna och sedan styckade kvinnan från Betlehem, en av Bibelns mest smärtsamma berättelser som finns i Domarbokens nionde kapitel i Gamla Testamentet.

Kontextuell teologi
Sedan min grundutbildning vid Teologiska Högskolan har jag intresserat mig för kontextuell teologi, alltså den teologi som utgår från en särskild plats och dess unika villkor. Jag har vistats i Mellanöstern sedan 80-talet och skrivit flera böcker om palestinska kvinnor och barn. I några böcker har jag försökt skissa fram en palestinsk befrielseteologi utifrån kvinnors erfarenheter av våld, motstånd och gemenskap. (Systrar i Palestina 2009, Tills regnet faller 2014, Until the rain, 2015. Se under fliken BÖCKER)